Дана 05.03.2019.године у ОШ „ Сава Ковачевић “, у Михајловцу обележен је светски дан енергетске ефикасности.

Учитељи су  школске активности усмерили ка значају енергије и штедње, кроз обнављање знања о природи , природним ресурсима и обновњивим и необновљивим изворима енергије. Савладали су еколошки бонтон , упознали су се са начинима уштеде енергије , рециклажом и конструктивним начинима стварања струје. Учитељи су повезали знања из ликовне културе и света око нас, те су ученици израђивали ветрењаче, куће са изолацијом и соларним плочама. Стекли су знања о штетности емитовања гасова за природну средину и развили су свест о еколошком приступу свакодневним активностима. Штедња пијаће воде , искључивање апарата за домаћинство из извора енергије, постављање ветрењача на отворена мора , коришћење сунчеве енергије за потребе домаћинства, примена едукативних мера против лоших навика ( као што су:  једнодневни друштвено –користан рад  у комуналним службама  у случају да појединац баци папири и тако загађује околину) .Како бисмо ученике осамостављивали при коришћењу  дечијих енциклопедија, школски библиотекар је узео учешће и на практичан начин упознао ученике са начином проналажења информација.

Изложба горе наведених активности постављена је у холу школе . Одговорност појединаца и развијена еколошка свест је задатак који је успешно реализован на овако практичан начин, на задовољство свих учесника.

 

Школски библиотекар : Нинослава Стојановић Јанковић


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

   

Weather JClock

Smederevo °C
  17.10.2019 Ferienhaus Ostsee
   
© Milošević Miloš