Ред.  Бр.  радне  нед.

 

ПЕТИ   РАЗРЕД

 

ШЕСТИ   РАЗРЕД

 

СЕДМИ   РАЗРЕД

 

ОСМИ   РАЗРЕД

 

Контролни

Писмени

Контролни

Писмени

Контролни

Писмени

Контролни

Писмени

 

 

 

ФЕБРУАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

МАРТ

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

Физика

 

Српски језик

Математика

 

Енглески језик

Географија

 

25.

 

 

 

 

Физика

 

Српски језик

Математика

26.

 

 

Географија

Математика

Хемија

Математика

Физика

Хемија

 

27.

Географија

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

 

 

Немачки језик

Српски језик

 

 

АПРИЛ

28.

Немачки језик

Математика

 

 

Енглески језик

Српски језик

 

 

29.

Српски језик

Енглески језик

 

Математика

Немачки језик

 

Географија

Немачки језик

 

Математика

 

30.

 

 

 

 

Математика

 

 

Географија

Енглески језик

31.

Математика

 

 

 

Хемија

 

Хемија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

Немачки језик

 

Немачки језик

 

Немачки језик

33.

 

Немачки језик

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Енглески језик

 

Математика

34.

Српски језик

Енглески језик

Географија

Математика

Географија

Математика

 

 

Српски језик

35.

Географија

Српски језик

Физика

Српски језик

Физика

Српски језик

 

 

 

ЈУН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

 

Математика

Математика

 

Хемија

Математика

 

 

37.

Српски језик

 

Српски језик

 

Српски језик

 

 

 

 КОНТРОЛНИХ  И  ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА  У  ДРУГОМ  ПОЛУГОДИШТУ  ШКОЛСКЕ  2018/2019.ГОДИНЕ

   

Weather JClock

Smederevo °C
  17.10.2019 Ferienhaus Ostsee
   
© Milošević Miloš