О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА!

 

Обавештавамо Вас да упис деце у први разред основне школе, за школску 2019/2020. годину почиње   дана  01. 04. 2019.

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гл. РС” бр. 88/2017,27/2018-др закони и 10/2019) у први разред се уписују деца рођена у периоду од 01.03.2012. до 28.02.2013.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија) која може бити старија од 6 месеци;

2. Потврда о здравственом стању детета;

3. Доказ о територијалној припадности школи (фотокопија пријаве стана или очитана  личне карта);

4. Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.

 

Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе.

 

                                                                                                            Секретар школе
                                                                                                       Златица Милошевић

   

Weather JClock

Smederevo °C
  17.10.2019 Ferienhaus Ostsee
   
© Milošević Miloš